Provincieraad neemt beslissing over toeristische omleidingsweg Middelkerke 

Op 28 maart stelde de Provincieraad het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voorlopig vast. Het plan werd de voorbije maanden verder geoptimaliseerd op basis van feedback van het brede publiek. Daarbij lag de focus op het verder beperken van de impact op landbouw en natuur. 

Met de voorlopige vaststelling van het PRUP zetten we een belangrijke stap richting de nieuwe weg voor toeristisch verkeer. De weg zal van de rotonde in Slijpe naar de rotonde op de Westendelaan lopen. Zo willen de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en de Gemeente Middelkerke de leefbaarheid voor de buurt verbeteren en het verkeer vlotter laten lopen. Tegelijk biedt de aanleg van de weg kansen om te investeren in het polderlandschap, recreatie en toerisme. 

De nieuwe weg loopt door landbouwgebied. Dat betekent dat de bestemming van het gebied moet wijzigen om de weg te mogen aanleggen. Dat gebeurt in een PRUP. 

Naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het PRUP loopt er van 2 mei tot en met 1 juli een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan u alle documenten van het PRUP inkijken en inspraakreacties bezorgen aan de overheid. Meer informatie daarover vindt u vanaf 2 mei ook op de website. 

We stelden de plannen al eerder voor tijdens een infomarkt in juni 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek organiseren we opnieuw een infomarkt. Daar lichten we onder meer de optimalisaties ten opzichte van het vorige plan verder toe. Bent u graag helemaal op de hoogte van de laatste versie van de plannen? Kom dan op woensdag 22 mei naar CC De Branding in Middelkerke. Tussen 16u en 20u geven we graag meer uitleg en beantwoorden we uw vragen.