wanneer

Voor de aanleg van de nieuwe weg start, moeten we nog heel wat stappen zetten. De eerstvolgende stap is de voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Zo’n plan is nodig omdat de nieuwe weg door landbouwgebied loopt. Om hier een weg te mogen aanleggen moet de bestemming van dat gebied wijzigen. Dat gebeurt in een PRUP.

Op 16 juni 2023 gaven we tijdens een infomarkt een stand van zaken over de opmaak van dat PRUP.
Heb je de infomarkt gemist? Wil je de info nog eens opnieuw bekijken? Dan vind je hier de infopanelen.


Als alles goed gaat wordt het PRUP eind 2023 voorlopig vastgesteld. Daarna volgt een openbaar onderzoek. In die periode kan iedereen de documenten van het PRUP inkijken en reacties doorgeven. Hoe je dat doet, ontdek je eind dit jaar op deze website en in de nieuwsbrief.

2024

De inspraak wordt verwerkt. Een ontwerpteam werkt ondertussen aan een ontwerp voor de weg en de omgeving . Er loopt ook een onderzoek naar de effecten van het project op de mensen en het milieu (het project-Mileueffectrapport of project-MER). Mogelijks komen daar maatregelen uit voort waarmee het ontwerpteam rekening moet houden in haar ontwerp. Daarna volgt de definitieve vaststelling van het PRUP. Eens die in orde is, kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Die is nodig om effectief aan de aanleg te mogen beginnen.

2025

Als alle plannen vastliggen en de omgevingsvergunning in orde is, kan er een aannemer gekozen worden die de werken zal uitvoeren.

2026

Als alles vlot verloopt, starten de werken in 2026.

Aan de opmaak van Rechtnaarzee gingen ook heel wat stappen vooraf. Een overzicht lees je op de website van de Provincie West-Vlaanderen.