wanneer

Voor de aanleg van de nieuwe weg start, moeten we nog heel wat stappen zetten. Op 28 maart 2024 werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voorlopig vastgesteld. Zo’n plan is nodig omdat de nieuwe weg door landbouwgebied loopt. Om hier een weg te mogen aanleggen moet de bestemming van dat gebied wijzigen. Dat gebeurt in een PRUP. Van 2 mei tot en met 1 juli volgt een openbaar onderzoek.

In die periode kan iedereen de documenten van het PRUP inkijken en reacties doorgeven. Alle info vind je dan op deze website. Op woensdag 22 mei organiseren we ook een infomarkt. Die vindt plaats van 16u tot 20u in CC De Branding in Middelkerke. 

2025

Begin 2025 volgt de definitieve vaststelling van het PRUP. 

Ook wordt de inspraak verwerkt. Een ontwerpteam werkt ondertussen aan een ontwerp voor de weg en de omgeving. Experten  onderzoeken de effecten van het project op de mensen en het milieu. Ze geven hiervan een overzicht in het project-Mileueffectrapport of project-MER. Mogelijk komen daar maatregelen uit voort waarmee het ontwerpteam rekening moet houden in haar ontwerp.

Eens het PRUP definitief is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Die is nodig om effectief aan de aanleg te mogen beginnen. 

Als alle plannen vastliggen en de omgevingsvergunning in orde is, kan er een aannemer gekozen worden die de werken zal uitvoeren. 

2026

Als alles vlot verloopt, starten de werken in 2026.

Aan de opmaak van Rechtnaarzee gingen ook heel wat stappen vooraf. Een overzicht lees je op de website van de Provincie West-Vlaanderen.