waar

De nieuwe weg zal de rotonde in Slijpe verbinden met de rotonde op de Westendelaan. De keuze voor dit traject kwam er na onderzoek en inspraak.

Daarbij werden in 2019 vijf mogelijkheden voorgesteld. Op die voorstellen kon iedereen reageren in een publieke raadpleging. Er werd een milieueffectrapport opgesteld waarin experten de effecten van een project op mens en milieu onderzochten. En er werd een landbouweffectenrapport gemaakt om het effect op de landbouw te onderzoeken.

Op basis daarvan werd het traject voor de nieuwe weg bepaald. Belangrijk in die keuze zijn:

  • het vermijden van geluidsoverlast voor de omwonenden
  • het vermijden van een versnipperd landschap
  • de mogelijkheden om een vaste brug over het kanaal te bouwen

 

Opgepast! Op dit moment is alleen het traject van de weg bekend. Een gedetailleerd ontwerp voor de weg is er nog niet. Dat volgt in 2024.

Bekijk de zone waarin de nieuwe weg kan worden aagelegd: klik hier.