226 mensen op de infomarkt

Op vrijdag 16 juni mochten we 226 mensen verwelkomen in cc De Branding op de infomarkt over het project Rechtnaarzee.

We informeerden over de plannen en de timing van het project. Ook het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) kwam aan bod. Dat PRUP is nodig om de bestemming van de huidige gronden te veranderen, zodat er een weg mag aangelegd worden. In het najaar volgt daarover een openbaar onderzoek.

Heb je de infomarkt gemist? Wil je de info nog eens opnieuw bekijken?

Dan vind je hier de infopanelen.